Last minute zájezdy Letenky Slovensko další země

Obyvatelstvo

Na Slovensku žije přes 5 milionů obyvatel

Slovensko čítá přes pět milionů obyvatel, čímž se řadí na stodeváté místo na světě. V dřívějších dobách tato země zaznamenala poměrně velký pohyb obyvatelstva, a to především do okolních zemí – v minulém století do bývalého Rakouska-Uherska za prací, po druhé světové válce zase odešlo mnoho Slováků do průmyslových oblastí Čech, případně osidlovali vylidněné Sudety. Co se týče národnostního složení Slovenska, žije zde osmdesát pět procent Slováků, z menšin jsou nejpočetnější Maďaři (deset procent) a dále Češi a Romové kolem jednoho procenta a ostatní (Rusíni, Ukrajinci a Poláci) kolem jedné desetiny procenta.

Slovensko má kořeny v historických cyrilometodějských tradicích. Celých sedmdesát tři procent obyvatel se považuje za věřící, z čehož šedesát procent jsou přívrženci římskokatolického vyznání a zbytek zastávají protestanti a řečtí katolíci.