Last minute zájezdy Letenky Slovensko další země

Úřední jazyk

Slovenština - úřední jazyk na Slovensku

Úředním jazykem je slovenština, češtině nejbližší západoslovanský jazyk jak z hlediska historického, tak díky vzájemnému ovlivňování, zejména v dobách existence Československa. Díky dobré srozumitelnosti je proto u nás uzákoněno, že lze používat slovenštinu bez tlumočníka i při právních úkonech. Rozdíly jsou hlavně ve slovní zásobě a v pravopisu i gramatice, které má slovenština jednodušší a pravidelnější (např. nerozlišuje rody minulých časů množného čísla a rody přechodníků). Další drobné změny jsou ve výslovnosti některých hlásek.

Co se týče slovenských dialektů, jsou mnohem více diferenciované – obecně platí, že čím dále na západ, tím méně srozumitelné a více ovlivněné polštinou. Na severu Slovenska se vyskytují i tzv. goralská nářečí – původní polské dialekty. Na jihu Slovenska se zase můžete setkat s maďarštinou.